Inleiding

Oorlog in de Oekraïne, alsmaar stijgende energieprijzen, afhankelijkheid van Rusland, stikstofproblematiek, klimaatverandering, akkoord van Parijs. Het stuur moet om, om ons land door te kunnen geven aan de volgende generaties.  Wij moeten zuinig zijn op ons stukje aarde.

Als bedrijf dragen wij ook ons steentje hieraan bij, begin bij jezelf, alle kleine beetjes helpen om onze klimaatdoelen te bereiken.

Als bedrijf willen we duurzaamheid bevorderen, niet alleen met onze activiteiten en het verduurzamen van het bedrijfspand, maar ook bij jullie thuis. Ook daar kunnen maatregelen genomen worden, waardoor het energieverbruik afneemt en wij met z’n allen meewerken aan een duurzamere wereld. Vele kleintjes helpen ook mee om een grote te maken, alles telt. Hierbij gaan wij jullie ook een duwtje in de rug geven naar een fossielvrij leven.

Er zijn 3 pijlers:

 • Duurzaam wonen
 • Duurzaam vervoer
 • Duurzame vitaliteit

 

Het idee is tweeledig: Er wordt verduurzaamd, de leefomgeving wordt beter en doordat het energieverbruik afneemt worden de kosten lager. Investeren aan de voorkant, om aan de achterzijde minder geld uit te geven, samen voor een duurzame toekomst. Er hoeft maandelijks minder uitgegeven te worden aan energie, waardoor er meer geld overblijft voor bijvoorbeeld (beter) eten, sportclubs of zelfs nog meer energiebesparende maatregelen waardoor er weer meer overblijft voor… ect… Al deze zaken beïnvloeden het welzijn van iedereen positief en we hopen zo een opgaande spiraal te creëren. Samen met jullie zetten wij hier de schouders onder.

Maar duurzaamheid betekent nog meer, duurzaamheid gaat ook over zorgen dat je zelf in goede conditie blijft. Ook daar hebben we aan gedacht en willen wij jullie daarin ondersteunen.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor alle medewerkers van Boogert, inclusief de leerlingen. Nieuwe medewerkers kunnen direct na het verstrijken van de proeftijd meedoen in dit plan.

 

Voor welke zaken is het bedoeld?

Alle producten die bijdragen aan een lager energieverbruik verduurzaming o.a. zonnepanelen, warmtepomp, isolatie, energiezuinig witgoed, ledverlichting en andere producten voor in en om het huis. Maar ook een abonnement op een sportclub, een vergoeding voor een niet-roken-cursus, een bijdrage voor een elektrische fiets zodat de auto vaker blijft staan.

 

Over welk bedrag hebben we het

Per medewerker is een netto budget beschikbaar van maximaal € 1.500,–. Het budget kan niet contant worden gemaakt.

 

Wanneer

Het Boogert Bonusplan start op 1 september 2023 en loopt tot en met 31 december 2024.  

 

Hoe

Je mailt de offerte ter goedkeuring naar personeelszaken, anneke@bouwbedrijfboogert.nl . Na de uitvoering mail je ook de factuur naar personeelszaken. Als de factuur goedgekeurd is, wordt deze geaccordeerd door de directie. De bonus wordt binnen 10 dagen aan jou uitbetaald. Het hoeft niet in één keer, je mag ook verschillende keren kleinere bedragen claimen, maar let op: er wordt niet meer uitbetaald dan het maximale bedrag van € 1.500,-.

 

Spelregels

 • Offerte ter goedkeuring naar Personeelszaken.
  Goedkeuring is ter beoordeling directie, er wordt niet over gediscussieerd.
 • Na goedkeuring offerte factuur ter betaling bij Personeelszaken aanbieden.
 • Het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn of de maatregelen zijn aangebracht, moet hetzelfde adres zijn als het woonadres van de medewerker. Het abonnement, de fiets of de dienst moet op naam van de medewerker staan.
 • Medewerker moet eigenaar of huurder zijn van het adres waar de producten zijn aangebracht of geleverd.
 • De uitgave moet echt voor de medewerker zijn, bijvoorbeeld een abonnement of een elektrische fiets voor een gezinslid komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Er wordt nooit méér uitgekeerd dan het factuurbedrag inclusief BTW na aftrek van het recht op subsidie.
 • De vergoeding geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Het recht op vergoeding kan niet aan een ander worden overgedragen.
 • Proeftijd moet verstreken zijn, vakantiekrachten en andere tijdelijke krachten komen niet in aanmerking.
 • Bij uit dienst gaan, vervalt het recht op het nog niet gebruikte deel.

 

Vragen over deze regeling alleen via de mail, deze graag mailen naar anneke@bouwbedrijfboogert.nl